Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

4. Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Łęgowianie działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie

Tytuł operacji

Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów dla

Zespołu Pieśni i Tańca Łęgowianie działającego przy

Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie

 

Nazwa Wnioskodawcy

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie

 

Nazwa działania

 

Małe projekty

 

Miejsce realizacji projektu

 

Bojanów

 

Koszty kwalifikowane operacji

 

39.050,58 PLN

 

Wartość projektu refundowana

 

25.000,00 PLN

 

Zakres rzeczowy realizacji

operacji

 

zakup strojów ludowych (damskich - 10 szt.; męskich - 12 szt.; dziecięcych - 12 szt.)

Osiagnięte cele oraz wskaźniki

produktu w ramach LSR

Cel ogólny 5. Rozwój kultury, w tym lasowiackiej

Cel szczegółowy 5.1. Tworzenie i rozwijanie grup i zespołów

Typ przedsiewzięcia 5.1.1. Tworzenie i zakup strojów, eksponatów

i wyposażenia dla zespołów ludowych

Wskaźnik produktu: Liczba zespołów ludowych dla których zakupiono  

eksponaty, stroje, wyposażenie - 1 zespół

Zobacz także: