4. Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Łęgowianie działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie

Tytuł operacji

Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów dla

Zespołu Pieśni i Tańca Łęgowianie działającego przy

Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie

 

Nazwa Wnioskodawcy

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie

 

Nazwa działania

 

Małe projekty

 

Miejsce realizacji projektu

 

Bojanów

 

Koszty kwalifikowane operacji

 

39.050,58 PLN

 

Wartość projektu refundowana

 

25.000,00 PLN

 

Zakres rzeczowy realizacji

operacji

 

zakup strojów ludowych (damskich - 10 szt.; męskich - 12 szt.; dziecięcych - 12 szt.)

Osiagnięte cele oraz wskaźniki

produktu w ramach LSR

Cel ogólny 5. Rozwój kultury, w tym lasowiackiej

Cel szczegółowy 5.1. Tworzenie i rozwijanie grup i zespołów

Typ przedsiewzięcia 5.1.1. Tworzenie i zakup strojów, eksponatów

i wyposażenia dla zespołów ludowych

Wskaźnik produktu: Liczba zespołów ludowych dla których zakupiono  

eksponaty, stroje, wyposażenie - 1 zespół

Zobacz także: